CRMStar hoạt động như thế nào ?

interface

Quản trị viên

 • Quản lý tình hình hoạt động hiện tại của trung tâm trên hệ thống.
 • Quản lý hiện trạng các khóa học, lớp học và học viên của trung tâm.
 • Quản lý lịch học, điểm danh, báo cáo tình hình của buổi học.
 • Thống kê doanh thu theo các khóa học, theo nhân viên.
 • Quản lý các chương trình khuyến mãi.
 • Quản lý học liệu, đề thi, kết quả làm bài thi (trắc nghiệm).

Dùng thử miễn phí

Tư vấn tuyển sinh

 • Quản lý dữ liệu khách hàng, trao đổi thông tin.
 • Chuyển đổi khách hàng thành học viên, quản lý học phí.
 • Thống kê doanh thu của từng tư vấn viên.

Dùng thử miễn phí
interface
interface

Trợ giảng

 • Quản lý buổi học, tạo buổi học, các thông tin của buổi học.
 • Xem lịch học của các lớp học.
 • Quản lý học viên trong buổi học, điểm danh, báo cáo.
 • Quản lý kết quả thi của học viên.

Dùng thử miễn phí

Học viên

 • Xem thông tin lớp học và giảng viên.
 • Theo dõi lịch học, học liệu trong lớp học của mình.
 • Xem các đề thi mình được làm và làm đề thi.
 • Xem chi tiết kết quả thi mỗi lần thi.
 • Làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giảng viên.
 • Làm khảo sát đánh giá buổi học, khóa học.

Dùng thử miễn phí
interface
interface

Giảng viên

 • Xem thông tin học viên tham gia lớp học.
 • Quản lý học liệu, đề thi, bài tập giao cho học viên.
 • Theo dõi đánh giá từng học viên.
 • Theo dõi lịch giảng dạy của mình.

Dùng thử miễn phí