1 hệ thống đáp ứng 5 vai trò

Quản trị viên

Quản trị viên, quản lý, giảm sát, vận hành trung tâm, ...

Tư vấn tuyển sinh

Quản lý dữ liệu khách hàng, hỗ trợ quản lý học phí, ...

Trợ giảng

Quản lý tất cả thông tin liên quan tới lớp học như phòng học, lịch học, giảng viên, học viên, ...

Giảng viên

Quản lý học viên, chương trình học, lịch học ...

VTC nói gì về chúng tôi ?